Personvernerklæring

 

Sist oppdatert: 2. april 2019

 

Behandlingsanvarlig

Annes Hudpleie & Spa (org. nr. 954618188), ved daglig leder Anne Naglestad Sangolt, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra vårt nettsted på https://beldi.no

 

Hvilke personopplysninger behandles?

Informasjonen som automatisk lagres om deg som bruker, omhandler IP-adresse, hvordan du navigerer på nettstedet og teknisk informasjon om nettleseren din og operativsystemet ditt.

Andre personopplysninger, slik som navn, e-postadresse og telefonnummer samles kun inn der du selv fyller inn dette i skjemaer og sender inn til oss.

 

Hva er formålet?

1. Tekniske logger

Identifiserende informasjon slik som IP-adresse largres kun i tekniske logger og benyttes kun til tekniske formål, slik som forebedring av teknisk oppsett. Ved mistanke om kriminelle handlinger vil denne informasjonen kunne bli benyttet til nærmere undersøkelser eller i en anmeldelse. Det vil ikke bli utlevert personopplysninger til andre parter uten at vedkommende som spør har en rettslig kjennelse eller hjemmel i lov for utleveringen.

2. Bruksstatistikk

Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

 

Nyhetsbrev

For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi benytter ikke de registrerte opplysningene til andre formål enn formålet oppgitt ved registrering.

 

Informasjonskapsler («cookies»)

Det benyttes informasjonskapsler, også kjent som cookies, på dette nettstedet. Informasjonskapslene på dette nettstedet, brukes til, dersom ikke annet er nevnt, innsamling av bruksstatistikk.

 

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

 

Behandling av personopplysninger når du kontakter oss

Når du kontakter oss, lagrer vi opplysninger for å kunne besvare din henvendelse og videre oppfølging. Dersom du ringer oss, vil ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen lagres i telefonen til den som besvarer samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse i e-postkontoen til den du har kontaktet. Upersonlige e-postadresser vil kunne ha flere mottakere.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Den registrerte har krav på innsyn, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige personopplysninger. jf. EU forordning 2016/679 General Data Protection Regulation.

 

Hvordan sikres opplysningene?

All kommunikasjon er basert på kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Opplysningene blir lagret på sikre servere bak en streng brannmur som ivaretar våre krav til sikkerhet.

Det er kun Annes Hudpleie som har tilgang til opplysningene som samles inn, der andre leverandører til Annes Hudpleie ikke er nevnt. En egen databehandleravtale mellom Annes Hudpleie og den enkelte leverandør regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Kontaktinformasjon

Annes Hudpleie har utnevt et eget personvernombud («Data Protection Officer») for å ivareta den enkeltes personvern. Henvendelser angående personvern i Annes Hudpleie bør rettes hit:

Navn: Anne Naglestad Sangolt
E-post: post@anneshudpleie.no
Telefon: 55 23 14 05